Марки
 
Количка
0 продукта
 

Условия за доставка

ДОСТАВКА
Доставката се извършва по куриер или от наши служители в срок от 48 часа след потвърждаване на поръчката.
Клиентът може да отвори пратката и прегледа стоката преди да я заплати на куриера. Доставката за клиенти от град Хасково е безплатна. За всички останали градове покупката се оскъпява с 10.00 лв.

ПЛАЩАНЕ
Плащането се извърщва в момента на получаване на стоката (наложен платеж) в брой.

ГАРАНЦИЯ
1. ГАРАНЦИЯТА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТА.
2. ГАРАНЦИЯТА Е ВАЛИДНА,АКО ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННИЯТ ПЕРИОД ПРОДУКТЪТ ПОКАЖЕ ДЕФЕКТ ПОРАДИ НЕКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНА ИЗРАБОТКА.
3. ВСИЧКИ ГАРАНЦИОННИ ДЕФЕКТИ ПРОЯВИЛИ СЕ В СРОКА НА ГАРАНЦИЯТА СЕ ОТСТРАНЯВАТ БЕЗПЛАТНО ОТ ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ.
4. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ПОЛЗВА СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИОННА КАРТА ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ, ПОПЪЛНЕНА ЯСНО И ЧЕТЛИВО И СЪДЪРЖАЩА ИМЕТО И ПОДПИСА НА ПРОДАВАЧА, ПЕЧАТА НА МАГАЗИНА,ИМЕТО,АДРЕСА И ПОДПИСА НА КУПОВАЧА,ВИДА, МОДЕЛА И СЕРИЙНИЯ НОМЕР НА ПРОДУКТА, КАКТО И ДАТАТА НА ПОКУПКА.
5. ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
-НЕ СА СПАЗЕНИ УСЛОВИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОСОЧЕНИ В ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА;
-ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНО ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕСТАБИЛНА КАБЕЛНА/БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА ВРЪЗКА И ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ, ЛОШО ЗАЗЕМЯВАНЕ, ТОКОВИ УДАРИ, ВЪНШНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА, ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ВИСОКА ВЛАЖНОСТ;
-ПОВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ, ИЗПУСКАНЕ, ПАДАНЕ, РАЗЛИВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ ПО УСТРОЙСТВОТО ИЛИ ИЗПУСКАНЕТО МУ В ТЕЧНОСТИ;
-ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА ТРЕТИ СТРАНИ;
-СЕРИЙНИЯ НОМЕР НА ПРОДУКТА/КОМПОНЕНТИ ЛИПСВА, НЕ СЕ ЧЕТЕ ИЛИ Е МОДИФИЦИРАН;
-НАПРАВЕН Е ОПИТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА ОТ КУПУВАЧА ИЛИ ОТ ДРУГИ НЕОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА;
-НАСТЪПИЛИ ПОВРЕДИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ;
-ПОВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ;
-ПОВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЖАРИ,ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, КАТО НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, МЪЛНИИ И ДР.;
-ГРЕШКИ ПРИЧИНЕНИ ОТ СОФТУЕРНА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ВИРУСИ ИЛИ НЕОТОРИЗИРАНО МОДИФИЦИРАНЕ НА ВГРАДЕНИЯ СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО И BIOS), ЗАБРАВЕНИ ПАРОЛИ ЗА BIOS
-ПРИ ПРЕДЯВЕНА РЕКЛАМАЦИЯ ДЕФЕКТНИ ПИКСЕЛИ ИЗВЪН УСЛОВИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАЖАТ ПРАВИЛАТА ПОСОЧЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ В ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НА ПРОДУКТА.
6. "СИВЕЛ" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОВРЕДА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА СОФТУЕР.
7. ПРЕДИ ДА ПРЕДАДЕТЕ СВОЯ ПРОДУКТ НА ОТОРИЗИРАНИЯТ ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК/ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНЦИОНЕН ИСК, ИЗГОТВЕТЕ ПЪЛНО РЕЗЕРВНО КОПИЕ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В НЕГО. ОТСТРАНЕТЕ ОТ ПРОДУКТА ВСЯКАКВИ ПОВЕРИТЕЛНИ, АВТОРСКИ ИЛИ ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ. "СИВЕЛ" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ ВЪНШНИ НОСИТЕЛИ НА ДАННИ, КАКТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕИНСТАЛИРАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОГРАМИ ИЛИ ДАННИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАВОДСКИ ИНСТАЛИРАНИЯТ СОФТУЕР ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТА.
8. СРОКА НА ГАРАНЦИЯ НА БАТЕРИЯТА ВАРИРА РАЗЛИЧНО СПОРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КАТО СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ГАРАНЦИЯ НА БАТЕРИЯТА СЕ СЪДЪРЖАТ В ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ.
9. ЗА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:
-АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ;
-ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО;
-ИЗРИЧНО ОПИСАНИ АКСЕСОАРИ И ДР.
10. РЕКЛАМАЦИЯ ЗА ВИДИМИ ВЪНШНИ ПОВРЕДИ СЕ ПРИЕМАТ ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПРОДАЖБАТА.
11. ЗА ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО ТОВА И ВЪЗМОЖНО, Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РЕГИСТРИРАНЕТО ИМ ОНЛАЙН В СЪОТВЕТНИЯ САЙТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОСОЧЕН В ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ.
12. "СИВЕЛ" ЕООД ПОЕМА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ НА ГАРАНЦИОННИТЕ РЕМОНТИ ОТ СТРАНАТА ИЗПРАТЕНИ ПО КУРИЕР "ЕКОНТ-ЕКСПРЕС"
ЗАБЕЛЕЖКА: В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.120 ОТ ЗЗП. НЕЗАВИСИМО ОТ НАСТОЯЩАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ, ПРОДАВАЧЪТ ОТГОВАРЯ ЗА ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.
13. СРОКЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ Е 20 РАБОТНИ ДНИ.


ВСИЧКИ ЦЕНИ В САЙТА СА СЪС ВКЛЮЧЕН ДДС.