GPS НАВИГАЦИЯ MEDIATEK MK-666 FM EU

(Снимка  от 1)